Norwegian | Swedish

Fresh Impetus Expected For Banning Nuke Tests - NORWEGIAN

Ny drivkraft ventes bak forbudet mot prøvesprengning av kjernefysiske våpen

Av Jamshed Baruah | IDN-InDepth NewsReport

WIEN (IDN) - Den Den forberedende kommisjonen for organisasjonen for prøvestansavtalen, bedre kjent som  CTBTO, ventes et nytt momentum i 2013 for ikrafttredelsen av en global traktat som vil forby atomprøvesprengning, som varsler framvekst av nye masseødeleggelsesvåpen.

Read more...
 

NATO pressar Europa in i kärnvapenracet

Av Julio Godoy

IDN-InDepthNews Nyhetsanalys

BERLIN (IDN) – Mellan slutet av 2009 och mitten av 2010 beslutade den tyska regeringen, representerad av utrikesministern Guido Westerwelle, att skrota B61-atombomber på tysk mark. Det verkliga antalet sådana massförstörelsevapen förblir en militär topphemlighet men runt 20 stycken av dessa rapporteras finnas i Tyskland.

Read more...
 

NATO dytter Europa inn i et kjernefysisk våpenkappløp

av Julio Godoy
IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Mellom 2009 og midten av 2010, argumenterte tyske myndigheter, representert av utenriksminister Guido Westerwelle, for å demontere B61 atombomber på tysk jord. Det faktiske antallet av slike masseødeleggelsesvåpen er en militærhemmelighet, men ca. 20 av disse er rapportert å være i Tyskland. Den tyske kampanjen for nedrustning av kjernefysiske våpen er også relevant for Belgia, Italia, og Nederland – og Tyrkia – hvor North Atlantic Treaty Organization (NATO) er sagt å ha posisjonert mellom 150 og 200 atomvåpen.

Read more...
 

Skakigt inför Mellanösternkonferens

Skrivet av Ramesh Jaura
IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Sedan FN den 14 oktober 2011 avslöjade att Finland kommer att agera värd för en konferens om ett Mellanöstern fritt från kärnvapen och övriga massförstörelsevapen under 2012 har konferensens vara och icke vara varit höljt i dunkel. Ridån som nu lyfter motsvarar den ”vägg av tystnad” i Israel som den israeliska kärnvapenmotståndaren Sharon Dolev försöker slå ner – med viss framgång.

Read more...
 

Vanskelig Vei Videre For Konferanse I Midtøsten

Av Ramesh Jaura
IDN-InDepth NewsAnalysis

BERLIN (IDN) – Et slør av stillhet og hemmeligholdelse har dekket en konferanse angående etablering av en sone i Midtøsten som er fri for atom- og masseødeleggelsesvåpen i 2012, siden FN erklærte at Finland vil stå som vert for dette den 14. Oktober 2011. Sløret som nå stadig forflytter seg korresponderer meg ”stillhetens mur” i Israel, som den israelske anti-masseødeleggelsesvåpen aktivisten Sharon Dolev iherdig prøver å knekke – med noe suksess.

Read more...
 

Stans av Pakistans og Indias kappløp om atomvåpen

Av J. C. Suresh

TORONTO (IDN) - De to langtids rivalene fra Sør-Asia, India og Pakistan er engasjert i verdens mest aktive kjernefysiske våpenkappløp. India anslås til å ha produsert så mange som 100 atomvåpen, og Pakistan antas å ha hamstret et tilsvarende antall, mulig mer.

Read more...
 

Tyskland forplikter å revitalisere atomnedrustningen

Av Ramesh Jaura

BERLIN (IDN) – FN-konferansen om atomnedrusting (KN) i Genève har blitt et samtaleforum fordi man har trodd at de medlemslandene uten interesse for nedrustning av atomvåpen eller ikke minst viljen til å kvitte seg helt med atomvåpen noensinne har vært mulig.

Read more...
 

Nagasaki-ordfører med kampanje for en atomfri verden

Av Jamshed Baruah
IDN-InDepth NewsReport

BERLIN | WIEN (IDN) - "Jeg oppfordrer dere alle, som mennesker, å på nytt vurdere hvor umenneskelige atomvåpen er," uttalte Tomihisa Taue, ordføreren i Nagasaki og visepresident i organisasjonen "Ordførere for fred". Anledningen var at flere regjeringsrepresentanter deltok på en avgjørende samling før den internasjonale konferansen som i 2015 skal gjennomgå ikke-spredningsavtalen (NPT).

Read more...
 

Frankrikes tosidighet omkring avskaffelse av atomvåpen

Av JULIO GODOY

PARIS (IDN) - Hvis du spør det franske utenriksdepartementet om landets stilling til et Midtøsten fritt for atomvåpen, vil talspersonen trolig henvise deg til uttalelsene de franske ambassadørene gjorde til FN både i New York og Genève, og vedkommende vil antagelig gjenta at Frankrike støtter den globale gjennomføringen av Nuclear Non Proliferation Treaty (NPT).

Read more...
 

SANE-loven reduserer USAs kjernekraftbudsjett

Av JAMSHED BARUAH

BERLIN (IDN) - Det engelske ordet "sane" betegner en som er mentalt frisk. USA Kongressmedlem Edward J. Markey har gitt ordet en ny dimensjon ved å innføre loven som kalles "Smarter Approach to Nuclear Expenditures", eller SANE, av 2012 som kutter 100 milliarder dollar det neste tiåret på utdaterte kjernefysiske våpenprogrammer.

Markey, som er en av lederne i "Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament" (PNND), sto 8. februar 2012 frem i Representantenes Hus og fordømte sløsingen med midler som skjer innenfor USAs kjernefysiske våpenprogrammer. SANE har 34 viktige støttespillere.

Read more...
 

Den lange, langsomme marsjen mot avskaffelse av atomvåpen

Av JAMSHED BARUAH

BERLIN (IDN) - "Vi vil ha en verden uten atomvåpen." Mer enn 80 prosent av verdens befolkning har uttrykt dette ettertrykkelige ønsket til forfatterne av en ny rapport. Men et nærmere ettersyn viser at det er en langsom og liten utvikling med tanke på å redusere atomvåpen og sette en stopper for utbredelse. Dette gir også grunn for dyp bekymring hos atomforskere.

Read more...
 


Page 2 of 3

Search